Gliwice, al. Przyjaźni 7/1
32 750 82 00 / 502 78 78 61

Standardy bezpieczeństwa w IkonaCity

 

W samym sercu Gliwic, na Alei Przyjaźni 7/1, obok Parku Kościuszki i 50 m od ulicy Zwycięstwa, czekają na Państwa piękne gabinety Kliniki IkonaCity. 

Cudowne wnętrza z ponad stuletnią duszą, po liftingu, ale z zachowaniem oryginalnego charakteru wnętrz secesyjnej kamienicy pozwalają na chwilę wytchnienia. Mimo bliskości hałaśliwego miasta chcieliśmy stworzyć miejsce, gdzie w spokoju można podjąć właściwe decyzje, poznać najnowsze światowe trendy w medycynie estetycznej, czy zrelaksować się w rękach kosmetologów.

Tworząc ofertę zabiegów medycyny estetycznej, połączyliśmy nowoczesną technologię i  doświadczenie naszych specjalistów opierając się o:

Dzięki temu możemy zapewnić leczenie i wykonywane zabiegi na najwyższym poziomie. Świadomie wybieramy wyłącznie sprawdzone i przede wszystkim poparte badaniami i efektami klinicznymi metody terapii.

Bardzo istotnym elementem procesu leczenia jest to, aby Pacjent  miał pełną świadomość, co i dlaczego chcemy zrobić. Dlatego sporo czasu poświęcamy na rozmowę. Chcielibyśmy, aby każdy pacjent był świadomy podejmowanych decyzji i  wiedział, jak będzie przebiegało krok po kroku leczenie, czego się można spodziewać, jakie mamy alternatywne formy działania. Ten rodzaj współpracy lekarza i pacjenta przynosi najlepsze efekty. Dzięki temu mamy szansę bez stresu przejść wszystkie etapy, czasami kilkumiesięcznego, procesu leczenia.

Priorytetem jest dla nas stworzenie jak najbardziej komfortowych warunków, które towarzyszą wszystkim zabiegom. Wnętrza naszej kliniki zostały tak zaprojektowane, aby przeczyć stereotypom. Są ciepłe, wygodne i przyjazne, a przepyszna kawa czy herbata z dodatkiem chillout'owej muzyki umili cza spędzony na recepcji, w towarzystwie naszych ekspertów pielęgnacji skóry p. Agnieszki Szmatuły i p. Gabrieli Pawłowicz. Przed zabiegiem proponujemy miejscowe znieczulenie kremem z dodatkiem lidokainy, jeśli to jest konieczne, tak aby cały proces leczenia był jak najbardziej bezbolesny i bezstresowy.

Klinika IkonaCity powstała w 2007 roku, ale już w 2001 roku powstał gabinet dermatologiczny w Tarnowskich Górach, który zapoczątkował powstanie kliniki IkonaCity w Gliwicach. Od początku działalności opierając wszystkie działania na organicznym wzroście firmy, budowanym na etycznych i przede wszystkich medycznych fundamentach, rozwija się do dziś. Na przestrzeni tak wielu lat doświadczaliśmy wielu zmian  w medycynie estetycznej. Rosła świadomość i wiedza pacjentów o możliwościach i ograniczeniach stosowanych metod.

Medyczny fundament zawsze na pierwszym miejscu stawia potrzeby pacjenta, a etyka zawodowa zmusza czasami do przebudowy jego oczekiwań na realne, naturalne i przede wszystkim bezpieczne.

 IKONACITY  - Najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Jesteśmy pewni wysokich kwalifikacji lekarzy, którzy współpracują z naszą kliniką. Dlatego z pełnym przekonaniem przejmujemy na siebie medyczną odpowiedzialność za powodzenie zabiegów. Inwestujemy w wysokiej klasy sprzęt medyczny i produkty lecznicze, których bezpieczeństwo stosowania zostało potwierdzone medycznymi certyfikatami amerykańskim FDA, czy europejskim CE.

 
W IKONA CITY ŚWIADCZYMY USŁUGI OPARTE NA ZAUFANIU – 
NASI PACJENCI MOGĄ MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE ICH DANE SĄ PRZETWARZANE W BEZPIECZNY SPOSÓB.

 

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwanego dalej: „RODO”), pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować, że zgodnie z art. 13 RODO:

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych  są:

- zwani  dalej: „Współadministratorami danych”.

 

IkonaCity S.C. i SPDMK są podmiotami powiązanymi - świadczą uzupełniające względem siebie świadczenia medyczne na rzecz tej samej grupy pacjentów, w tym samym miejscu i czasie. Zawarły zatem umowę o współadministrowanie danymi osobowymi, w tym m.in. podzieliły zakres swojej odpowiedzialności w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z RODO w ten sposób, że IkonaCity S.C. jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Ciebie obowiązku informacyjnego, natomiast SPD MK jest odpowiedzialna za umożliwienie Ci wykonywania swoich praw szczegółowo opisanych w niniejszym oświadczeniu informacyjnym. Niezależnie od tego ustalenia, możesz wykonywać swoje prawa również wobec każdego z Administratorów z osobna - w takim przypadku przekażemy Twoje żądanie Współadministratorowi, który je zrealizuje.

Kto odpowie na pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Współadministratorzy utworzyli wspólny punkt kontaktowy, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Jeśli chcesz zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, lub uzyskać jakiekolwiek dodatkowe informacje prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: gabinet@ikonacity.pl lub kontakt osobisty pod adresem: 44-100 Gliwice, Aleja Przyjaźni 7/1.

Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

Chcąc realizować na Twoją rzecz określone świadczenia, musimy znać Twoje: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz datę urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do świadczenia usług, a jedynie do potwierdzenia terminu Twojej wizyty.

Podczas korzystania z naszych świadczeń sporządzamy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie wymagane przez prawo informacje, w szczególności o Twoim stanie zdrowia. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu:

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są ww. przepisy RODO, a w zakresie szerszym -  udzielona przez Ciebie dobrowolnie zgoda. Pamiętaj, że jeżeli podajesz nam swój numer telefonu lub adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia umówionej przez Ciebie wizyty.

Czym skutkuje nieprzekazanie danych osobowych?

Podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym np. prowadzenia dokumentacji medycznej, wystawiania rachunków czy kontaktu z Pacjentem, stąd brak ich podania może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia. 

Jak długo przetwarzane będą dane?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, to nie będzie to trwało dłużej niż do momentu jej wycofania. 

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, to będziemy ją przechowywać przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub anonimizowane.

Jakim podmiotom mogą być przekazywane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą udostępniane tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby zagwarantować Ci wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie upoważnień lub umowy ze Współadministratorami danych i wyłącznie z ich wyraźnego polecenia. Nie udostępniamy danych żadnym podmiotom zewnętrznym na  ich użytek własny, a jedynie w celu realizacji naszych usług. Wszyscy pracownicy i współpracownicy (np. lekarze, kosmetolodzy), którzy przetwarzają dane osobowe naszych Pacjentów zapewniają ich bezpieczeństwo, w tym wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane przez prawo. 

Twoje dane mogą zostać udostępnione:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane zagranicę, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą również profilowane. 

Jakie przysługują Ci prawa?