Wypadanie włosów i łysienie to ogromny problem, który dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Od lat również z tym schorzeniem zwracają się do IkonaCity pacjenci, którzy są zniechęceni niezadowalającymi efektami dotychczas podejmowanych terapii.

Niepokojący jest fakt, że, wraz z wiekiem, utrata włosów się pogłębia. Jakiekolwiek zmiany w ilości oraz jakości włosów mogą stanowić poważny problem psychologiczny. U osób z łysieniem androgenowym często stwierdza się obniżenie samooceny i samoakceptacji, co szczególnie dotyczy mężczyzn. Teoretycznie akceptujemy mocno „skrócone” włosy u naszych Panów, jednak, ze względu na kształt czaszki, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na „wygoloną głowę”.

ANDROGRENOWE WYPADANIE WŁOSÓW

Najnowsza, nieinwazyjna metoda leczenia łysienia androgenowego stosowana w naszej Klinice, Ikona Beauty Clinic w Gliwicach.

Łysienie androgenowe jest uwarunkowane genetycznie. Za problem ten odpowiadają zarówno same geny, m.in. odpowiedzialne za produkcję androgenów, jak i wrażliwość receptorów znajdujących się w mieszku włosa na działanie tych hormonów. Ponieważ ekspresja poszczególnych genów jest różna, problem pozostaje trudny do leczenia. Od lat dermatolodzy próbują się z nim zmierzyć stosując wiele różnych leków, których przyjmowanie wymaga od pacjenta niezwykłej i wieloletniej systematyczności. Wśród najbardziej znanych metod powstrzymujących wypadanie włosów znajdują się leki doustne, wcierki, szampony, suplementy oraz specjalne masaże.

Dotychczas w przypadku łysienia androgenowego, poza leczeniem zewnętrznym (minoksidilem), zalecano mezoterapię z wykorzystaniem odpowiednio dobranych koktajli oraz zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego. W przypadku osocza wykorzystujemy czynniki oraz białka zawartke w płytkach krwi, których zadaniem jest stymulacja procesów naprawczych. U wielu osób po takich zabiegach obserwujemy poprawę, pozostaje jednak spora grupa pacjentów, która poza ogólną poprawą kondycji włosów, nie obserwuje satysfakcjonujących wyników terapii. Najskuteczniejszym stymulatorem okazują się komórki macierzyste, jednak ich pozyskanie było dotychczas bardzo drogie, wymagało bowiem izolacji komórek macierzystych pobranych ze skóry lub wiązało się z wykonaniem liposukcji i odpowiednim opracowaniem tkanki tłuszczowej. 

Przez ostatnie 10 lat zespół prof. Antonio Graziano z Uniwersytetu Medycznego w Turynie pracował nad systemem, który pozwala na regenerację tkanek i narządów za pomocą komórek progenitorowych, czyli komórek macierzystych swoistych tkankowo. Powstał w ten sposób system, który poza ortopedią i traumatologią, wykorzystywany jest właśnie do leczenia łysienia typu androgenowego.

MIKROPRZESZCZEP KOMÓREK SKÓRY

To specjalnie zaprojektowanym systemem, wykorzystującym autologiczny przeszczep komórek skóry. Mówimy o autologicznym przeszczepie skóry, ponieważ podczas pojedynczej sesji pacjent jest zarówno dawcą, jak i biorcą przeszczepu. Miejsce poddane zabiegowi stymulowane jest za pomocą komórek progenitorowych, uzyskanych z miejsca pobrania przeszczepu, którym zawsze jest dokładnie ta sama tkanka, która później zostaje poddana leczeniu. System przygotowujący ma na celu mechaniczne rozdrobnienie tkanki, bez dodawania jakichkolwiek substancji chemicznych. Proces mechaniczny oraz filtracja pozwalają uzyskać wysokiej jakości koncentrację komórek progenitorowych oraz innych elementów prekursorowych, które pozwalają na regenerację tkanek, mającą istotną rolę w powstrzymaniu procesu łysienia. Ideą jest pozyskanie komórek macierzystych pochodzących z tego samego listka zarodkowego tak, aby stymulować komórki skóry komórkami pochodzącymi właśnie ze skóry.

Poprzez skalibrowany proces mechaniczny oraz filtrację, pozwala uzyskać wysoką koncentrację komórek zdolnych do regeneracji tkanek. Jest to proces, który ma na celu po pierwsze pozyskanie jak największej ilości komórek z pobranych biopsji, a po drugie uzyskanie jak największej ilości komórek żywych, zdolnych do regeneracji. System pozwala na odzyskanie około 80% komórek z wszystkich warstw skóry, a ich przeżywalność pozostaje na poziomie 92%.

CELOWANA TERAPIA ANDROGENOWEGO WYPADANIA WŁOSÓW

Zabieg wykonywany jest w czasie jednej sesji terapeutycznej, w warunkach lekarskiego gabinetu zabiegowego. Sama procedura pozyskania komórek macierzystych i progenitorowych nie jest ani skomplikowana, ani długotrwała. W pierwszym etapie pobiera się 3 niewielkie wycinki skóry z okolicy karku na linii włosów. Następnie, za pomocą specjalnego urządzenia, następuje wyizolowanie wspomnianych wcześniej komórek progenitorowych, komórek macierzystych i czynników wzrostu, które mają zdolności regeneracyjne. Tak przygotowana zawiesina podawana jest w skórę głowy metodą mezoterapii, aby zainicjować procesy naprawcze. 

Wykonując zabieg w obrębie owłosionej skóry głowy w leczeniu łysienia androgenowego, materiał do mikroprzeszczepu pobieramy dokładnie z tego samego miejsca - to znaczy z owłosionej skóry głowy. W rozwoju embrionalnym człowieka tkanki i narządy powstają z 3 listków zarodkowych: endodermy, mezodermy i ektodermy. Skóra i jej przydatki powstają z ektodermy, stąd wybór materiału pobranego ze skóry w leczeniu łysienia androgenowego jest bardzo istotny.

Kolejnym ważnym aspektem jest sposób pobierania materiału. W przypadku uzyskiwania frakcji komórkowej w tym systemie, potrzebujemy komórek progenitorowych ze wszystkich warstw skóry. Materiał pozyskujemy za pomocą prostej sztancy biopsyjnej o średnicy 2,5 mm. Taki sposób pobrania, a następnie przetworzenia tkanki, pozwala nam na zachowanie balansu pomiędzy stopniem odzyskiwania komórek, a aspektami estetycznymi w zakresie miejsca pobrania materiału. Miejsce biopsji goi się w ciągu kilku dni, bez konieczności zakładania szwów.

Z jednej biopsji pozyskujemy około 80 tys. komórek progenitorowych. Frakcja komórek, która jest dla nas najważniejsza to Stromal Vascular Fraction, czyli komórki zrębu naczyń krwionośnych, do których zaliczamy m. in. perycyty, endotelialne komórki progenitorowe i mezenchymalne komórki macierzyste (MSC). W skórze jest jednak znacznie więcej frakcji komórek progenitorowych, z których szczególnie interesujące są komórki z okolic mieszka włosowego, z gruczołów łojowych i potowych, neomelanocyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste. Co ważne, sposób pobrania komórek i ich odzyskiwania w systemie Regenera Activa, pozwala na uzyskanie frakcji komórek ze wszystkich warstw skóry. W tym systemie nie izolujemy konkretnych linii komórkowych, a uzyskujemy pełną frakcję komórkową z naskórka, skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i okolic mieszka włosowego.

Pierwsze efekty zabiegu widzimy już po kilku tygodniach, ponieważ w wyniku silnej stymulacji wyraźnie poprawia się grubość włosów. Zalecana jest kontrola efektów po 1, 3 i 6 miesiącach po zabiegu.

Największą rekomendacją dla tego zabiegu są efekty kliniczne dowodzące jego skuteczności, pozytywna opinia wydana przez FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków) oraz uzyskanie europejskiego certyfikatu CE, świadczące o najwyższej jakości.

Niestety łysienie androgenowe jest uwarunkowane genetycznie, w związku z czym procesu tego nie da się w prosty sposób zatrzymać. Kluczem do powodzenia leczenia jest prawidłowa kwalifikacja pacjenta właśnie pod kątem łysienia androgenowego. Istnieją dwie skale oceny zaawansowania łysienia. Dla mężczyzna siedmiostopniowa skala Hamiltona – kwalifikujemy do leczenia pacjentów z łysieniem od I do III A w tej skali. Dla kobiet mamy trzystopniową skalę Ludwiga. Leczyć możemy panie z I i II stopniem zaawansowania. Pacjenci z bardziej zaawansowanymi zmianami, ze względu na dużą ilość bezpowrotnie uszkodzonych mieszków włosowych, nie mogą spodziewać się satysfakcjonujących rezultatów.

OPIS ZABIEGU

Samo wykonanie procedury jest medycznie proste. Po podaniu znieczulenia miejscowego, z okolicy karku, na linii włosów, pobiera się zwykle trzy biopsje skóry o średnicy  2,5 mm.  Jest to obszar, który jest najmniej podatny na łysienie androgenowe.

Następnie, za pomocą specjalnego urządzenia, pobrane od pacjenta wycinki poddane są mechanicznej obróbce i filtracji, dzięki czemu uzyskujemy komórki, które mają zdolności regeneracyjne. Tak przygotowaną zawiesinę wstrzykuje się w skórę głowy pacjenta, w okolice mieszków włosowych (na głębokość ok 4-5 mm), aby zainicjować procesy naprawcze.

Zabieg trwa około 30-60 minut i nie wymaga okresu rekonwalescencji. Miejsca pobrania wycinków skóry goją się samoistnie w ciągu kilkunastu dni.

Z ponad trzyletnich obserwacji klinicznych wynika, że zabieg daje bardzo dobre efekty kliniczne jako zabieg jednorazowy – nie ma konieczności wykonywania go w serii.

Łysienie androgenowe jest jednak chorobą postępującą, której nie można, na obecnym etapie wiedzy całkowicie zatrzymać. Przy pomocy tej metody można jednak spowolnić ten proces, a nawet uzyskać odrost części utraconych włosów.

Pierwsze efekty można zaobserwować już po 30-60 dniach. Jest to jednak uzależnione od indywidualnych zdolności regeneracyjnych pacjentów. Dla trwałych efektów zabieg możemy powtórzyć po około dwóch, trzech latach.

Należy pamiętać, że nie jest to zabieg dla osób w zaawansowanym stadium łysienia (konieczna ocena kliniczna w skali Ludwiga lub Hamiltona) oraz dla pacjentów z innymi formami łysienia (zwłaszcza bliznowaciejącego). Kluczowa jest odpowiednia diagnoza i rozmowa z pacjentem o jego potrzebach i oczekiwaniach. Przy odpowiedniej kwalifikacji do zabiegu i realnych oczekiwaniach pacjenta, procedura ta może przynieść doskonałe efekty kliniczne.

Zatwierdzenie przez FDA jest potwierdzeniem wysokiej jakości, efektywności i bezpieczeństwa produktu medycznego.