Gliwice, al. Przyjaźni 7/1
32 750 82 00 / 502 78 78 61

TWOJE WŁOSY

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Osocze bogatopłytkowe, stymulacja skóry głowy i włosów.

PRP, Regeneris

Cena 1 zabieg:

600,- PLN

Cena w programie specjalnym:

6 zabiegów 2880,- PLN

Alternatywna metodą leczenia łysienia o różnej etiologii, opierającą się na medycynie regeneracyjnej jest osocze bogatopłytkowe (PRP). 

Pierwsze informacje o korzystnym wpływie czynników wzrostu w medycynie pojawiły sie w latach 70-tych i dotyczyły procesu gojenia owrzodzeń. Współcześnie PRP jest powszechnie wykorzystywane przez lekarzy różnych specjalności, ortopedów, chirurgów szczękowo-twarzowych, w chirurgii plastycznej oraz dermatologii i ginekologii. Wykazano działanie naprawcze czynników wzrostu na skórę, chrząstkę stawową, więzadła, ścięgna, mięśnie a nawet kości.

Badania sugerują korzystny wpływ zabiegów z wykorzystaniem PRP na porost włosów. Szczególną uwagę zwraca szerokie zastosowanie osocza bogatopłytkowego w medycynie estetycznej i dermatologii, gdzie zakres jego wykorzystywania jest nieustannie poszerzany. Obejmuje on obecnie terapię blizn potrądzikowych oraz zmian związanych z procesem starzenia, rozstępy, łysienie androgenowe, łysienie plackowate.

CO TO JEST OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE?

Osoczem bogatopłytkowym nazywamy zagęszczenie około 1 miliona ludzkich płytek krwi w niewielkiej objętości (1 mm3) osocza pochodzącego od pacjenta.

Uzyskiwane stężenie płytek krwi jest 4-7 krotnie większe w porównaniu do fizjologicznego.

W tak pozyskanym osoczu znajdują się liczne czynniki wzrostu:

  • płytkopochodny czynnik wzrostu – PDF,
  • transformujący czynnik wzrostu beta – TGFβ1, TGFβ2,
  • naskórkowy czynnik wzrostu – EGF,
  • czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego – VEGF,
  • czynnik wzrostu fibroblastów – FGF,
  • insulinopodobny czynnik wzrostu 1 – IGF-1.

Czynniki wzrostu uwalniane po rozpadzie płytek stymulują proces tworzenia nowych komórek tzw. mitogenezę, ich różnicowanie oraz wzrost nowych naczyń – angiogenezę. Wykazano działanie stymulujące na brodawkę włosa, poprzez wzrost poziomu białka oraz aktywację enzymów, stymulujących różnicowanie komórek macierzystych w komórki mieszka włosowego. Zaobserwowano także wydłużenie fazy wzrostu włosa.

Stwierdzono pozytywny wpływ czynników wzrostu uwalnianych z płytek na wzrost średniej ilości włosów oraz zwiększenie całkowitej ich gęstości. W badaniu mikroskopowym zaobserwowano dodatkowo zwiększenie grubości naskórka oraz liczby mieszków włosowych. 

Dużą zaletą procedury jest jej wysokie bezpieczeństwo, co wynika z autologicznego pochodzenia płytek.

Wstecz