GLIWICE, AL. PRZYJAŹNI 7/1
32 750 82 00 / 502 78 78 61

Standardy bezpieczeństwa

Klinika Ikona City  - Najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Jesteśmy pewni wysokich kwalifikacji lekarzy, którzy współpracują z naszą kliniką. Dlatego z pełnym przekonaniem przejmujemy na siebie medyczną odpowiedzialność za powodzenie zabiegów. Inwestujemy w wysokiej klasy sprzęt medyczny i produkty lecznicze, których bezpieczeństwo stosowania zostało potwierdzone medycznymi certyfikatami amerykańskim FDA, europejskim CE.

W Ikona City świadczymy usługi oparte na zaufaniu – nasi Pacjenci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wejściem w życie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwanego dalej: „RODO”), pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować, że zgodnie z art. 13 RODO:

    Administratorem Państwa danych osobowych  są:

  1. Pani Małgorzata Kocot oraz Pan Grzegorz Kocot prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: IkonaCity S.C. Małgorzata i Grzegorz Kocot (ul. Poranna 16; 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 645-253-52-57) – zwana dalej jako „IkonaCity S.C.”;
  2. Pani Małgorzata Kocot prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Specjalistyczna Praktyka Dermatologiczna Małgorzata Kocot (ul. Poranna 16; 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 645-170-27-18) – zwana dalej jako „SPD MK”;

- zwani  dalej: „Współadministratorami danych”.

 

Z uwagi na okoliczność, iż IkonaCity S.C. i SPD MK są podmiotami powiązanymi i świadczą w tym samym miejscu i czasie uzupełniające względem siebie świadczenia medyczne na rzecz takiej samej - pod względem podmiotowym grupy pacjentów, to  podmioty te zawarły umowę o współadministrowanie danymi osobowymi pacjentów, w tym m.in. uzgodniły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, ustalając że:

Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec każdego z Administratorów z osobna - w takim przypadku przekażemy Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje Państwa żądanie.

Ponadto, Współadministratorzy danych osobowych wspólnie zaprojektowali i wdrożyli system środków technicznych i organizacyjnych służący zabezpieczeniu Państwa danych osobowych.

2.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu: 

 

Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli będzie to niezbędne:

 

3.  Jednocześnie informujemy, że:

 

4.     Współadministratorzy danych nie będą przechowywali Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 

5.     Współadministratorzy utworzyli wspólny punkt kontaktowy, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych. Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę, lub uzyskać jakiekolwiek dodatkowe informacje prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: gabinet@ikonacity.pl  lub kontakt osobisty pod adresem 44-100 Gliwice aleja Przyjaźni 7/1.