GLIWICE, AL. PRZYJAŹNI 7/1
32 750 82 00 / 502 78 78 61

Standardy bezpieczeństwa

Klinika Ikona City  - Najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Jesteśmy pewni wysokich kwalifikacji lekarzy, którzy współpracują z naszą kliniką. Dlatego z pełnym przekonaniem przejmujemy na siebie medyczną odpowiedzialność za powodzenie zabiegów. Inwestujemy w wysokiej klasy sprzęt medyczny i produkty lecznicze, których bezpieczeństwo stosowania zostało potwierdzone medycznymi certyfikatami amerykańskim FDA, europejskim CE.

CERTYFIKAT FDA

Zatwierdzenie przez FDA jest potwierdzeniem wysokiej jakości, efektywności i bezpieczeństwa produktu medycznego.

FDA czyli Agencja Żywności i Leków ( Food and Drug Administration) to amerykańska agencja rządowa zajmująca się regulowaniem i nadzorowaniem sprzedaży m. in. żywnością, lekami, suplementami diety i urządzeniami medycznymi na terenie Stanów Zjednoczonych. Agencja stosuje rygorystyczne przepisy i wymogi dotyczące zezwoleń na dopuszczenie leków, urządzeń i materiałów medycznych do obrotu. Skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie, tak aby artykuły dopuszczone do sprzedaży nie zagrażały zdrowiu lub były szczegółowo opisane pod kątem wpływu na zdrowie.

Uzyskanie Certyfikatu FDA wiąże się z wieloletnimi badaniami i testami dowodzącymi efektywności działania i bezpieczeństwa osób stosujących w diagnozowaniu, kuracji, łagodzeniu, leczeniu i zapobiegających chorobom produktów leczniczych. Sprawdza się również szczegółowo informacje na temat zakładów, procesów i materiałów użytych w produkcji, przetwarzaniu, pakowaniu i przechowywaniu produktu. Przeprowadza inspekcję w zakładach producenta pod kątem stosowania prawidłowych procedur.

Wymagania agencji sprawiają, że Certyfikat FDA jest uznawany międzynarodowo jako dowód wysokiej jakości, bezpieczeństwa i standardów pod każdym względem.

https://www.registrarcorp.com

CERTYFIKAT CE

Wszystkie wyroby wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej muszą spełniać zasadnicze i szczegółowe wymagania bezpieczeństwa, opisane w stosownych przepisach prawnych. Przyjęło się sądzić, że takie produkty muszą posiadać znak CE. Z czasem wokół tego znaku narosło wiele nieprawdziwych przekonań, które warto w tym miejscu wyjaśnić.

Wbrew powszechnym opiniom, znak CE nie służy celom marketingowym i handlowym, nie określa pochodzenia wyrobu, ani nie świadczy o jego jakości.  Znak CE na wyrobie oznacza, że spełnia on wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia oraz że został poddany stosownym procedurom oceny zgodności, zakończonym oceną pozytywną.