GLIWICE, AL. PRZYJAŹNI 7/1
32 750 82 00 / 502 78 78 61

Regenera Activa

Wypadanie włosów i łysienie to ogromny problem, który dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Od lat także z tym schorzeniem zwracają się do IkonaCity pacjenci, którzy są zniechęceni niezadowalającymi efektami dotychczas podejmowanych terapii.

Niepokojący jest fakt, że wraz z upływem lat utrata włosów się pogłębia. Jakiekolwiek zmiany w ilości oraz jakości włosów mogą stanowić poważny problem psychologiczny. U osób z łysieniem androgenowym często stwierdza się obniżenie samooceny i samoakceptacji, co szczególnie dotyczy mężczyzn. Teoretycznie akceptujemy mocno „skrócone” włosy u naszych Panów, ale niestety nie wszyscy mogą sobie pozwolić na „wygoloną głowę” ze względu na kształt czaszki.

ANDROGRENOWE WYPADANIE WŁOSÓW

Najnowsza metoda leczenia łysienia androgenowego, która właśnie zawitała do Polski oraz do naszej Klinik IkonaCity w Gliwicach to REGENERA ACTIVA..

Łysienie androgenowe jest uwarunkowane genetycznie. Za problem ten odpowiada wiele genów m.in. odpowiedzialnych za produkcję androgenów oraz wrażliwość receptorów znajdujących się w mieszku włosa na działanie tych hormonów. Ponieważ ekspresja poszczególnych genów różna, problem jest trudny do leczenia. Od lat dermatolodzy próbują się zmierzyć z tym problemem stosując wiele różnego rodzaju leków, których stosowanie wymaga niezwykłej i wieloletniej systematyczności od pacjenta. Najbardziej znane z metod powstrzymujących wypadanie włosów to stosowanie leków doustnych, wcierek, szamponów, suplementów czy specjalnych masaży.

Dotychczas w przypadku łysienia androgenowego poza leczeniem zewnętrznym (minoksidilem) zalecano mezoterapię z wykorzystaniem odpowiednio dobranych koktajli wykorzystywanych w zabiegach mezoterapii, lub zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego. W  tym ostatnim czynnikiem stymulującym są znajdujące się w płytkach krwi czynniki i białka, których zadaniem jest stymulacja procesów naprawczych. U wielu pacjentów obserwujemy poprawę, jednak jest spora grupa pacjentów, która poza ogólną poprawą kondycji włosów nie obserwuje satysfakcjonujących wyników terapii. Oczywiście najskuteczniej stymulować mogą komórki macierzyste, ale ich pozyskanie było dotychczas bardzo drogie np. przez hodowle wyizolowanych komórek macierzystych pozyskanych ze skóry lub wiązało się z wykonaniem liposukcji i odpowiednim opracowaniem tkanki tłuszczowej.

Przez ostatnie 10 lat zespół prof. Antonio Graziano z Uniwersytetu Medycznego w Turynie pracował nad systemem, który pozwala na regenerację tkanek i narządów za pomocą komórek progenitorowych pozyskiwanych dokładnie z tych samych narządów i tkanek. Powstał w ten sposób system REGENERA ACTIVA, który obecnie poza ortopedią i traumatologią wykorzystywany jest właśnie do leczenia łysienia typu androgenowego.

REGENERA ACTIVA - MIKROPRZESZCZEP KOMÓREK SKÓRY

REGENERA ACTIVA jest specjalnie zaprojektowanym systemem wykorzystującym autologiczny przeszczep komórek skóry. Mówimy o autologicznym przeszczepie skóry, bowiem podczas pojedynczej sesji pacjent jest zarówno dawcą, jak i biorcą przeszczepu. Miejsce poddane zabiegowi stymulowane jest za pomocą komórek progenitorowych uzyskanych z miejsca pobrania przeszczepu, którym zawsze jest dokładnie ta sama tkanka, która później zostaje poddana leczeniu. System przygotowujący ma na celu mechaniczne rozdrobnienie tkanki, bez dodawania żadnych substancji chemicznych. Proces mechaniczny oraz filtracja pozwalają uzyskać wysokiej jakości koncentrację komórek progenitorowych i innych elementów prekursorowych, które pozwalają na regenerację tkanek, mającą tak istotną rolę w powstrzymaniu procesu łysienia. Ideą jest pozyskanie komórek macierzystych pochodzących z tego samego listka zarodkowego tak, aby stymulować komórki skóry komórkami pochodzącymi właśnie ze skóry.

REGENERA ACTIVA, poprzez skalibrowany proces mechaniczny oraz filtrację pozwala uzyskać wysoką koncentrację komórek zdolnych do regeneracji tkanek. Jest to proces, który ma na celu po pierwsze pozyskanie jak największej ilości komórek z pobranych biopsji, a po drugie uzyskanie jak największej ilości komórek żywych, zdolnych do regeneracji. System Regenera Activa pozwala na odzyskanie około 80% komórek z wszystkich warstw skóry, a ich przeżywalność pozostaje na poziomie 92%.

REGENERA ACTIVA - CELOWANA TERAPIA ANDROGENOWEGO WYPADANIA WŁOSÓW

REGENERA ACTIVA to zabieg wykonywany w czasie jednej sesji terapeutycznej w warunkach lekarskiego gabinetu zabiegowego. Sama procedura pozyskania komórek macierzystych i progenitorowych nie jest skomplikowana, ani długotrwała. W pierwszym etapie pobiera się 3 niewielkie wycinki skóry z okolicy karku na linii włosów. Następnie za pomocą specjalnego urządzenia następuje wyizolowanie wspomnianych wcześniej komórek progenitorowych, komórek macierzystych i czynników wzrostu, które mają zdolności regeneracyjne. Tak przygotowana zawiesina, podawana jest w skórę głowy metodą mezoterapii, aby zainicjować procesy naprawcze. 

Wykonując zabieg w obrębie owłosionej skóry głowy w leczeniu łysienia androgenowego materiał do mikroprzeszczepu pobieramy dokładnie z tego samego miejsca czyli owłosionej skóry głowy. W rozwoju embrionalnym człowieka tkanki i narządy powstają z 3 listków zarodkowych: endodermy, mezodermy i ektodermy. Skóra i jej przydatki powstają z ektodermy stąd wybór materiału pobranego ze skóry w leczeniu łysienia androgenowego jest bardzo istotny.

Kolejnym ważnym aspektem jest sposób pobierania materiału. W przypadku uzyskiwania frakcji komórkowej w tym systemie potrzebujemy komórek progenitorowych ze wszystkich warstw skóry. Materiał pozyskujemy za pomocą prostej sztancy biopsyjnej o średnicy 2,5 mm. Taki sposób pobrania, a następnie przetworzenia tkanki pozwala nam na zachowanie balansu pomiędzy stopniem odzyskiwania komórek, a aspektami estetycznymi w zakresie miejsca pobrania materiału. Miejsce biopsji goi się w ciągu kilku dni, bez konieczności  zakładania szwów.

Z jednej biopsji pozyskujemy około 80 tys. komórek progenitorowych. Frakcja komórek, która jest dla nas najbardziej interesująca to Stromal Vascular Fraction, czyli komórki zrębu naczyń krwionośnych, do których zaliczamy, m. in. perycyty, endotelialne komórki progenitorowe, mezenchymalne komórki macierzyste (MSC). W skórze jest jednak znacznie więcej frakcji komórek progenitorowych, z których najbardziej interesujące są komórki z okolic mieszka włosowego, z gruczołów łojowych i potowych, neomelanocyty, mezenchymalne komórki macierzyste. Co ważne, sposób pobrania komórek i ich odzyskiwania w systemie Regenera Activa pozwala na uzyskanie frakcji komórek ze wszystkich warstw skóry. W tym systemie nie izolujemy konkretnych linii komórkowych a uzyskujemy pełną frakcję komórkową z naskórka, skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i okolic mieszka włosowego.

Pierwsze efekty zabiegu widzimy już po kilku tygodniach, ponieważ w wyniku silnej stymulacji wyraźnie poprawia się grubość włosów. Zalecana jest kontrola efektów po 1, 3 i 6 miesiącach po zabiegu.

Największą rekomendacją dla zabiegu Regenera Activa są efekty kliniczne dowodzące jego skuteczności, pozytywna opinia wydana przez FDA (amerykańska Agencja Żywności i Leków) oraz uzyskanie europejskiego certyfikatu CE, świadcząca o najwyższej jakości.

Dla trwałych efektów zabieg możemy powtórzyć po około 2 latach, a ponieważ niestety  łysienie androgenowe jest uwarunkowane genetycznie i w związku z tym tego procesu nie da się w prosty sposób zatrzymać. Kluczem do powodzenia leczenia jest prawidłowa kwalifikacja pacjenta właśnie pod kątem łysienia androgenowego. Istnieją dwie skale oceny zaawansowania łysienia. Dla mężczyzna siedmiostopniowa skala Hamiltona – kwalifikujemy do leczenia pacjentów z łysieniem od I do III A w tej skali. Dla kobiet mamy trzystopniową skalę Ludwiga. Leczyć możemy panie z I i II stopniem zaawansowania. Pacjenci z bardziej zaawansowanymi zmianami ze względu na dużą ilość bezpowrotnie uszkodzonych mieszków włosowych nie mogą spodziewać się satysfakcjonujących rezultatów.

REGENERA ACTIVA - OPIS ZABIEGU

Samo wykonanie procedury jest niezwykle proste. Po podaniu znieczulenia miejscowego, z okolicy karku, na linii włosów, pobiera się zwykle trzy biopsje skóry o średnicy  2,5 mm.  Jest to obszar, który jest najmniej podatny na łysienie androgenowe.

Następnie,  za pomocą specjalnego urządzenia pobrane od pacjenta wycinki poddane są mechanicznej obróbce i filtracji, dzięki czemu uzyskujemy komórki, które mają zdolności regeneracyjne. Tak przygotowaną zawiesinę wstrzykuje się w skórę głowy pacjenta w okolice mieszków włosowych (na głębokość ok 4-5 mm), aby zainicjować procesy naprawcze.

Zabieg trwa około 30 -60 minut i nie wymaga okresu rekonwalescencji. Miejsca pobrania wycinków skóry goją się samoistnie w ciągu kilkunastu dni.

Z ponad trzyletnich obserwacji klinicznych wynika, że zabieg REGENERA ACTIVA daje bardzo dobre efekty kliniczne jako zabieg jednorazowy – nie ma konieczności wykonywania go w serii.

Łysienie androgenowe jest jednak chorobą postępującą, której nie można, na obecnym etapie wiedzy całkowicie zatrzymać. Przy pomocy tej metody można jednak spowolnić ten proces, a nawet uzyskać odrost części utraconych włosów.

Pierwsze efekty można zaobserwować już po 30-60 dniach. Jest to jednak uzależnione od indywidualnych zdolności regeneracyjnych pacjentów. Kolejny zabieg można wykonać po około dwóch, trzech latach.

Należy pamiętać, że nie jest to zabieg dla osób w zaawansowanym stadium łysienia (konieczna ocena kliniczna w skali Ludwiga lub Hamiltona) oraz dla pacjentów z innymi formami łysienia (zwłaszcza bliznowaciejącego). Kluczowa jest odpowiednia diagnoza i rozmowa z pacjentem o jego potrzebach i oczekiwaniach. Przy odpowiedniej kwalifikacji do zabiegu i realnych oczekiwaniach pacjenta, procedura ta może przynieść doskonałe efekty kliniczne.

Zatwierdzenie przez FDA jest potwierdzeniem wysokiej jakości, efektywności i bezpieczeństwa produktu medycznego.

Zobacz cennik